Page 4

akuttvogner

• Medisinvogner • Akuttvogner • Prøvetakningsvogner • Spesialvogner m.m. • Medisinskap • Giftskap • Safer for innbygging i skap • Elektroniske medisinskap • Utstyr til medisinvogner • Utstyr til medisinskap • Utstyr til medisinrom m.m. • Elektroniske låseløsninger • Høy servicegrad • Kundetilpasning av produkter • Modulbasert design • On-demand eller entrepriser • Eget snekkerverksted • Kundetilpasning av produkter • Fleksibel og løsningsorientert • Hurtige leveranser • Nærhet til kunde • Vi lytter til kundens behov • Mer enn 20 års innsikt i den norske helsemodellen Beckmans populære hanskeholdere leveres i 2 varianter - for 3 eller 4 esker. Bredden er regulerbar. Produktet benyttes i helsesektorene, hos tannleger, i ferskvarebutikker, restauranter m.m. Hygiene og engangshansker Engangshansker leveres i pappesker i ulike formater. I miljøer der begrensning av smitterisiko er viktig, bør ikke slike esker ligge løse. Ideelt bør oppbevaring av engangshansker være knyttet til faste plasser, framfor å bli flyttet rundt etter behov. Beckman Systemer har utviklet en hanskeholder som kan reguleres i bredden slik at den kan tilpasses enhver esketype. En hanskeholder er en enkel løsning som reduserer smitterisiko ved å endre brukernes vaner. Se deg rundt - hvor bør det være tilgang til hansker på din avdeling? Kontakt oss for råd og veiledning. Beckman Systemer AS Karihaugveien 89, N - 1086 Oslo Telefon: 21 53 02 70 - Telefax: 21 53 02 79 post@beckman.no - www.beckman.no Vi kan også levere akuttvogner og tilhørende utstyr fra produsenten Villard. Ta kontakt for mer informasjon!


akuttvogner
To see the actual publication please follow the link above